بارگزاری...
تلفن تماس 0912-3122026-0912-5593454
پست الکترونیک j.aliasghari@gmail.com
ساعت کار شنبه الی پنجشنبه 9:00 الی 19:00

گروه فنی و مهندسی پرشین فعالیتدخود را در سال 1389 آغاز نمود و هم اکنون به یکی بزرگترین مرکز سیستم های حفاظتی استان تهران تبدیل شده است

ارائه خدمات مطلوب همراه باذقیمت منصفانه شعار تیم ما می باشد

از اینکه ما رو در این مسیر همراهی می کنید صمیمانه سپاسگزاریم.